Bangkok Fe'liz @สถานีบางแค 39/2

Bangkok Feliz @สถานีบางแค

เจ้าของโครงการ : บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมาหลัก : บริษัท เก้ากฤช จำกัด

มูลค่าโครงการ : 24 ล้านบาท

ระยะเวลาดำเนินการ : พฤศจิกายน 2558-ปัจจุบัน

ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์กรรม งานระบบประกอบอาคารและงานโยธาภายนอก

Visitors: 31,876