ชาร์โตว์ อินทาวน์ จรัญสนิทวงศ์ 96/2

CHATEAU IN TOWN วงค์สว่าง-จรัญสนิทวงค์ 96/2

เจ้าของโครงการ : บริษัท  เจ้าพระยา มหานคร จำกัด  (มหาชน)

ผู้รับเหมาหลัก : บริษัท เก้ากฤช จำกัด

มูลค่าโครงการ : 130 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ : มิถุนายน 2559 - ปัจจุบัน

ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 2 หลัง อาคารสโมสร

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบประกอบอาคาร และงานโยธาภายนอก

 

 

Visitors: 31,875