Pause สุขุมวิท 103

PAUSE-103 สุขุมวิท 103

เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิ้น พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมาหลัก : บริษัท เก้ากฤช จำกัด

มูลค่าโครงการ : 141 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ : กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน

ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 2 หลัง

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบประกอบอาคาร และงานโยธาภายนอก

 

 

 

 

 

Visitors: 31,874