Episode พหล-สะพานใหม่

 EPISODE สะพานใหม่

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอสเตท คิว จำกัด

ผู้รับเหมาหลัก : บริษัท เก้ากฤช จำกัด

มูลค่าโครงการ : 400 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ : มกราคม 2559 - ปัจจุบัน

ลักษณะโครงการ : อาคารพักอาศัย 13 ชั้น 

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบประกอบอาคาร และงานโยธาภายนอก

 

Visitors: 31,876