สนามกีฬาและหอพัก ไปรษณีย์ไทย หลักสี่

 

โครงการสนามกีฬาและหอพัก ไปรษณีย์ไทย หลักสี่

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้รับเหมาหลัก : บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้รับเหมาร่วม : บริษัท เก้ากฤช จำกัด

มูลค่าโครงการ : 212 ล้านบาท

ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 2558-ปัจจุบัน

ลักษณะโครงการ : อาคารสนามกีฬา 3 ชั้นและหอพัก 5 ชั้น

งานที่รับผิดชอบ : งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานโยธาภายนอก

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 31,874