ศูนย์ข้อมูล ปตท. ชลบุรี

 

PTT New Data Center ชลบุรี

By Pas409 and 9K

 
 
Update as 30/08/2558
 
 
Uadate as 04-2558
 
 
 
Visitors: 31,876