อบรม จป. บริหาร

อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.บริหาร 

เดือนมีนาคม 2558 เตรียมความพร้อมบุคคลากร รับนโยบายความปลอดภัย

       

Visitors: 31,875