กิตตินคร บางบ่อ

โครงการ กิตตินคร บางบ่อ

เจ้าของโครงการบริษัท ท่านรองฯ กิตติ  ยงค์สงวนชัย

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  16 พฤศจิกายน 2555ถึง 15 ตุลาคม 2556

ลักษณะของโครงการ  อาคารที่พักอาศัย ค.ส.ล. ขนาด 8ชั้น 2 อาคาร
สถานะของโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
90 %

มูลค่าโครงการ  95  ล้านบาท

พื้นที่ใช้สอยในอาคาร 9,152.- ตารางเมตร

 

 

  

Visitors: 31,875