ศุนย์วัฒนธรรม อาคารแดงผลงานระดับนานาชาติ

โครงการ ปรับปรุงศุนย์วัฒนธรรมเพื่อเป็นอาคารแดงผลงานระดับนานาชาติ

จ้าของโครงการบริษัท กระทรวงวัฒนธรรม

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  16 พฤศจิกายน 2555ถึง 30 พฤศจิกายน 2557

ลักษณะของโครงการ  อาคารแสดงผลงานทางศิลปะ ขนาด 4 ชั้น
สถานะของโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
65 %

โดย บจก.ASA การช่าง โอนสิทธิ์ให้ บจก.MVS เป็นผู้ดำเนินการ

(เก้ากฤช เป็นผู้รับเหมาช่วง)

มูลค่าโครงการ 44ล้านบาท พื้นที่ใช้สอยในอาคาร 20,254.- ตารางเมตร

   

 

Visitors: 31,876