สถานควบคุมพิเศษ ตำรวจสันติบาล

โครงการ ปรับปรุง สถานควบคุมพิเศษ ตำรวจ สันติบาลเพื่อ เป็นเรือนจำชั่วคราวหลักสี่
เจ้าของโครงการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  18 พฤศจิกายน 2554ถึง 3มกราคม 2555
ลักษณะของโครงการ  ปรับปรุงอาคาร ค.
ส.ล. ขนาด 4
ชั้น
สถานะของโครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ
100 % พื้นที่ใช้สอยในอาคาร 1,100 ตารางเมตร

       

 

Visitors: 31,876