โนโวเทล แพลทตินั่ม ประตูน้ำ

โครงการ THE NOVOTEL PLATINUM HOTELPROJECT
เจ้าของโครงการ บริษัท
 SPT MANAGEMENT
ผู้รับเหมาหลักของโครงการ บริษัท ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เก้ากฤช จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วงต่อจาก บริษัท
ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าของโครงการ
 173,238,380  บาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  มกราคม
2553 ถึง กันยายน 2555
ลักษณะของโครงการ  อาคาร
คสล. สูง  26 ชั้น
สถานะของโครงการ แล้วเสร็จ 100
%
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร โดยประมาณ  13,310-0 ตารางเมตร

      


Visitors: 31,875