ศุภาลัยซิตี้รีสอร์ต รามคำแหง

โครงการ ศุภาลัย ซิตี้รีสอร์ต รามคำแหง (Supalai City Resort RamkamhaengProject)
เจ้าของโครงการ บริษัท
 ศุภาลัย จำกัด มหาชน
ผู้รับเหมาหลักของโครงการ บริษัท ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เก้ากฤช จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วงต่อจาก บริษัท
ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าของโครงการ
95,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ  ตุลาคม  2552 ถึง กุมภาพันธ์ 2554
ลักษณะของโครงการ  อาคาร
คสล. ขนาด 19 ชั้น 1 ตึก อาคาร 8 ชั้น 1 ตึก และอาคาร คลัปเฮ้าส์ 1 อาคาร
สถานะของโครงการ แล้วเสร็จ 100
%
พื้นที่ใช้สอยในอาคาร (โดยประมาณ)  30,095.- ตารางเมตร

     

 

Visitors: 31,876