ซิตี้โฮม หาดใหญ่

โครงการ ศุภ าลัย ซิตี้โฮม หาดใหญ่ (Supalai City Home HadyaiProject)
เจ้าของโครงการ บริษัท
 ศุภาลัย จำกัด มหาชน
ผู้รับเหมาหลักของโครงการ บริษัท ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เก้ากฤช จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วงต่อจาก บริษัท
ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าของโครงการ
65,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 
กรกฏาคม 2552 ถึง ธันวาคม 2553
ลักษณะของโครงการ  อาคาร
คสล. ขนาด 20 ชั้น 1 ตึก
สถานะของโครงการ แล้วเสร็จ
100%
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (โดยประมาณ) 18,837.- ตารางเมตร

  

 

Visitors: 31,875