นโยบายหลัก

*Responsible*เน้นรับผิดชอบ*

*Probity *ถือความซื่อสัตย์*

*No abandonment*ไม่ทิ้งงาน*

*Punctual* ตรงเวลา*

*Safety First* มีความปลอดภัย* 

Visitors: 31,875