ศุภาลัยปาร์ค แยกเกษตร

. โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร  (Supalai Park KasetProject)
เจ้าของโครงการ บริษัท
ศุภาลัยจำกัด (มหาชน)
ผู้รับเหมาหลักของโครงการ บริษัท ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เก้ากฤช จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วงต่อจาก บริษัท
ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน)
มูลค่าของโครงการ
320,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ธันวาคม
2551 - มิถุนายน 2553
ลักษณะของโครงการ  ประกอบด้วยอาคารสูง 26 ชั้น 2 อาคาร และอาคาร สโมสร 4 ชั้น 1 อาคาร อาคาร พา
นิชย์ จำนวน 3 อาคารพร้อมด้วยถนน และทางเท้าภายในโครงการ
สถานะของโครงการ แล้วเสร็จ 100
%
พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (โดยประมาณ)  120,576.- ตารางเมตร

 

   

Visitors: 31,875