ศุภาลัยปาร์ค ศรีนครินทร์

โครงการ ศุภาลัย ปาร์ค ศรีนครินทร์ (Supalai Park Srinakarinda Project) 

เจ้าของโครงการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

ผู้รับเหมาหลักของโครงการ บริษัท ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เก้ากฤช จำกัด เป็นผู้รับเหมาช่วงต่อจาก บริษัท ซินเท็คคอนสตรั๊คชั่น จำกัด (มหาชน) 

ระยะเวลาดำเนินการ พฤศจิกายน 2551 – 2552 มูลค่าของโครงการ 270,000,000 บาท 

สถานะของโครงการ แล้วเสร็จ 100% 

ลักษณะโครงการ อาคารที่พักอาศัย สูง 25 ชั้น จำนวน 2 หลัง 

พื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร (โดยประมาณ) 112,060.- ตารางเมตร

 
Visitors: 31,876