MODIZ ลาดพร้าว 18

โครงการ  MODIZ ลาดพร้าว 18

เจ้าของโครงการ  : บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ระยะเวลาดำเนินโครงการ :   1 กรกฎาคม  2557 -  31 กรกฎาคม 2558

ลักษณะของโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 1 อาคาร

สถานะของโครงการ : ดำเนินการแล้วเสร็จ 15 %

โดยบริษัท เก้ากฤช จำกัด

  

Visitors: 31,875