หน้าแรก

บริษัท เก้ากฤช จำกัด
 

ดำเนินธุรกิจประเภท รับเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารพานิชย์ อาคารสถานที่ทำการ

ถนนและงานก่อสร้างอื่นทุกชนิด จากประสบการณ์การทำงานของผู้ก่อตั้งบริษัทในงานก่อสร้าง กว่า 20 ปี 

บริษัท เก้ากฤช จำกัด ได้เริ่มต้นจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 

ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

 

Visitors: 31,875